Criw Cymraeg

Amcanion Y Siarter

Manteision dwyieithrwydd

Rôl Y Criw Cymraeg

Ein rol ni fel Criw Cymraeg yw i helpu ac annog plant Ysgol Llys Hywel i ddefnyddio’r Gymraeg yn yr ysgol, ar yr iard ac yn y gymuned.

Gwobr Arian Y Siarter Iaith

Yn dilyn ein llwyddiant yn ennill Gwobr Efydd Y Siarter Iaith yn Haf 2023, rydyn ni nawr yn gweithio’n galed tuag at y Wobr Arian.

Gweithgareddau’r Siarter

Cymraeg yn y gweithlu

Apiau

Adnoddau Cymraeg i chi a’ch plentyn

Dydd Gwyl Dewi 2024